….H A L L S T A H A M M A R S  T K….

DM Inomhus 2008

Resultat och spelprogram